Kontakt

an image

(pro zobrazení přesné adresy na mapy.cz klikněte na mapku)

Ing. Eva Bartoňková
tel: 603485342

Ing. Josef Bartoněk
tel: 734607514

Další kontakt:
Osvětimany 375
PSČ: 687 42

e-mail: 2bprojekt@email.cz

e-mail: ebprojekt@seznam.cz

Projekční a inženýrské služby v oboru pozemních staveb

Nabízíme zpracování:

 • pasportů, projektů stávajícího stavu
 • studií a dispozičních návrhů
 • dokumentace pro územní řízení (územní souhlas, územní rozhodnutí)
 • projektů pro stavební řízení (ohlášení stavby, stavební povolení)
 • projektů pro provádění stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • rozpočtů staveb
 • dokumentace pro odstranění stavby

V rámci inženýrské činnosti nabízíme:

 • projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi
 • získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • přípravu dokumentace a podkladů pro výběr dodavatele stavby
 • odbornou pomoc při uzavírání smluv s dodavateli
 • odborné vedení staveb
 • stavební dozor
 • autorský dozor
 • zajištění podkladů pro kolaudační řízení
 • poradenskou činnost ve stavebnictví

 

Projektová dokumentace je dodávána autorizovaná podle stavebního zákona a dalších předpisů, v tištěných paré i v elektronické podobě.

Práce a služby vykonáváme s vysokou odborností a s využitím dlouholetých zkušeností v projektování, ale i z výkonu správního řízení ve stavebnictví, vedení staveb a organizace dodavatelsko-odběratelských činností.

Činnosti

Projekční:

 • rodinné domy
 • bytové stavby
 • občanské stavby
 • průmyslové stavby
 • zateplování objektů včetně technických podkladů pro žádosti o dotace
 • ostatní stavby (garáže, hospodářské budovy, dílny, rekreační objekty…)

Inženýrské:

 • projednání dokumentace
 • povolovací řízení
 • dokumentace pro výběrové řízení
 • vedení staveb
 • stavební dozor
 • autorský dozor
 • podklady pro kolaudaci